Tilskot til ungdomstiltak

 Fusa ungdomsråd lyser ut tilskotsmidlar til ungdomstiltak for 2014. Søknadsfristen er sett til 20. mars. Søknaden skal fremjast elektronisk på søknadsskjema for kulturføremål.

 

Tilskota skal gå til:

  • Lag og organisasjonar som fremjar fritidstilbod i Fusa
  • Positive miljøtiltak for barn og ungdom
  • Fellesformål og ikkje enkeltpersonar

Søknad skal utformast som eit brev med grunngjeving og budsjett. Søknadsfrist vert 20. mars 2014. Dei som får tilskot må levera rekneskap for bruken av pengane innan 30. juni 2015.

Publisert av Erik Vangsnes. Sist endra 25.02.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30