Slamtømming

Slamtømming/tømming av septiktankar i Fusa kommune er sett bort til eit eksternt selskap.

Alle eigedomar med slamavskiljar/septiktank pliktar å vera med i ordninga. Informasjon om tømmetidspunkt vert lagt ut på heimesida. Det vert òg sendt ut skriftleg melding til kvar abonnent om lag 2 veker før tømming.

Kva kostar tenesta?

Fusa kommune krev inn eit årleg gebyr (med forfall 25. april og 25. september). Gebyret gjev rett til tømming 2. kvart år for bustadhus og 4. kvart år for fritidshus.

Kontakt:

Slamtømming vert utført av Johny Birkeland Transport AS. Ta kontakt direkte med dei for meir informasjon.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 21.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 37
E-post :
oystein.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 32
Mobil :
913 44 855
E-post :
maria.bogevik.brandal@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne