Renovasjon

Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) driv avfallshandtering på vegner av Fusa kommune og BIR Privat AS har hand om renovasjonsordninga for bustader og fritidshus. 

BIR

Fusa kommune er ein av ni eigarkommunar i Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap - BIR. Kommunestyret gav i vedtak 24.2.2010 (sak 02/10) BIR einerett til å utføra kommunen sine lovpålagde oppgåver knytte til hushaldsrenovasjon etter forureiningslova § 30.

Einingsleiar for teknisk drift er BIR sin kontaktperson i kommunen for dei fleste saker.

Kontakt

For spørsmål og meir informasjon om renovasjonsordninga, ta kontakt direkte med BIR:

  • Telefon 815 33 030

  • heimesida til BIR finn du informasjon om renovasjonsordninga, m.a. tømmekalender.

Kva kostar tenestene?

Kommunen sjølv skal gjera vedtak om gebyr, forskrifter og i andre overordna saker, i dei fleste høve etter tilråding frå BIR.

Snarveg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.02.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 37
E-post :
oystein.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 32
Mobil :
913 44 855
E-post :
maria.bogevik.brandal@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne