Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Vegvesenet har ansvar for fylkesvegane.

Kven utfører brøytinga?

Privatvegar er eigar sitt ansvar.

Teknisk drift i Fusa kommune brøyter deler av Eikelandsosen.

Resten av brøytearbeidet vert gjort etter avtale med entreprenørar rundt om i kommunen. Det er utarbeidd faste rutinar for brøytinga.

Er det behov for brøyting?

  • Kontakt vakttelefon for teknisk drift 478 05 640 ved behov for brøyting av kommunale vegar.

  • Kontakt Vegmeldingssentralen sin vakttelefon 175 ved behov for brøyting av fylkesvegar.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 21.06.2016
Teknisk drift
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift

Telefon :
56 58 01 37
E-post :
oystein.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne