Pensjon

Du finn informasjon om ulike pensjonsordningar på nettsidene til NAV.

Snarvegar:

  • Alderspensjon

  • Din pensjon - ei netteneste som gjev deg tilgang til eigne data om alderspensjon i folketrygda. Her kan du planleggja din eigen pensjon. 

  • Pensjonskalkulatoren - gjer ei førebels utrekning ut frå dagens regelverk.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 20.01.2016
NAV Fusa
Fjord'n Senter, 2. høgd Postboks 53
5649 Eikelandsosen
E-post : nav.kontaktsenter@nav.no
Telefon
: 55 55 33 33, telefontid: 08:00-15:30.

Opningstid
: 10:00-14:30 må, ons, fre. Høve til avtalar utanom opningstid.

NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
anita.nielsen@nav.no
Tittel :
NAV-leiar
Bunnhjørne