Gjeldsrådgjeving

Alle kommunar er pliktige etter gjeldsordningslova til å tilby gjeldsrådgjeving. I Fusa kommune er det NAV Fusa som driv denne tenesta.

Vi kan gje hjelp til:

 • å setja opp eit budsjett

 • gje rettleiing

 • å forhandla med bankar og kreditorar

 • å setja opp ein søknad til Namsmannen om gjeldsordning


Gjeldsordning

 • Søkjar om gjeldsordning må vera varig ute av stand til å svara for gjelda si. 

 • Gjeldsordning er ein avtale ein får berre ein gong i livet. 

 • Meir informasjon om ordninga finn du i Gjeldsordningslova.

Økonomisk rådgjeving per telefon 800 45353 - 800GJELD

 • landsdekkande telefonnummer der alle kan få økonomisk rådgjeving 

 • opningstid: kvardagar kl 9-15 

 • tenesta er gratis

 • du kan gjerne ringja anonymt om du ønskjer det

Nyttige snarvegar:

Publisert av Ella Marie B. Vangsnes. Sist endra 14.06.2016
NAV Fusa
Fjord'n Senter, 2. høgd Postboks 53
5649 Eikelandsosen
E-post : nav.kontaktsenter@nav.no
Telefon
: 55 55 33 33, telefontid: 08:00-15:30.

Opningstid
: 10:00-14:30 må, ons, fre. Høve til avtalar utanom opningstid.

Helse, familie og velferd - NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
linda.sagstad-hjelle@nav.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne