NAV Fusa

 NAV Fusa held til i andre etasje i Fjord'n senter i Eikelandsosen.

Kontorinformasjon NAV Fusa

 

NAV Fusa arbeider heilskapleg med enkeltmenneske, næringsliv og organisasjonar ut frå ei målsetjing om å bistå enkeltpersonar og få fleire i arbeid og aktivitet, og færre på stønad. NAV Fusa koordinerer hjelpetiltak saman med offentlege, private og frivillige samarbeidspartar. Brukarane våre er både enkeltbrukarar og næringsliv.

NAV Fusa yter tenester etter lov om arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV-lova) og sosialtenestelova

Tenester frå NAV Fusa

Finn NAV-skjema

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.09.2016
NAV Fusa
Fjord'n Senter, 2. høgd Postboks 53
5649 Eikelandsosen
E-post : nav.kontaktsenter@nav.no
Telefon
: 55 55 33 33, telefontid: 08:00-15:30.

Opningstid
: 10:00-14:30 må, ons, fre. Høve til avtalar utanom opningstid.

NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
anita.nielsen@nav.no
Tittel :
NAV-leiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
linda.sagstad-hjelle@nav.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne