Butilbod

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan skaffa deg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpa deg med å skaffa bustad. 

 Fusa kommune kan hjelpa deg med ulike typar butilbod:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.02.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Pleie og omsorg - Heimetenester

Mobil :
489 96 892
E-post :
bodil.lunde.hansen@fusa.kommune.no
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson
Avd. for aldersdemente FBBS + Tenestekontoret
Telefon :
56 58 02 41
E-post :
solgunn.snilstveit@fusa.kommune.no
Tittel :
Sjukepleiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne