Søre Fusa SFO

Søre Fusa skule har tilbod om SFO kvar dag. SFO opnar om morgonen klokka 07.20 og stengjer klokka 16.00.

  • Telefon: 56 58 32 02

  • SFO-året: SFO følgjar skuleruta og har planleggingsdagar og feriar som skulen. 
  • Skuleferie: SFO ved Fusa skule har tilbod til alle elevar i kommunen i skuleferiane. Det er ekstra betaling for dette tilbodet.

  • Søknadsfrist: 1. mars

Har du spørsmål, ta kontakt med SFO-leiar!

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.11.2018
Søre Fusa skule
Neset 25, Baldersheim
5647 Baldersheim
E-post : skule@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 32 02

Opningstid
: 07.20-16.00

Undervisning - Søre Fusa skule og SFO 

Telefon :
56 58 32 02
E-post :
maud.markhus@fusa.kommune.no
Tittel :
SFO-leiar + assistent skule
Bunnhjørne

Undervisning - Søre Fusa skule

Telefon :
56 58 32 02
E-post :
Vivi.Irene.Fosse@fusa.kommune.no
Tittel :
Rektor
Bunnhjørne