Nore Fusa SFO

SFO-tilbodet ved Nore Fusa skule vert starta opp att hausten 2016.

  • Telefon: 56 58 39 41

  • Opningstid: SFO har ope kvar dag frå kl 07.30 og fram til skulestart, og etter skuletid fram til kl 16.30. 

  • SFO-året: SFO følgjer skuleruta og har planleggingsdagar og feriar som skulen. 
  • Skuleferie: SFO ved Fusa skule har tilbod til alle elevar i kommunen i skuleferiane. Det er ekstra betaling for dette tilbodet. 

  • Søknadsfrist: 1. mars

Har du spørsmål, ta kontakt med SFO-leiar! 


Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.08.2016
Nore Fusa skule
Holsundvegen 190, Holmefjord
5642 Holmefjord
E-post : skule@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 39 41

Opningstid
: 07.30-16.30
kontaktperson

Undervisning - Nore Fusa skule og SFO

Telefon :
56 58 39 41
E-post :
olaug.mjelde@fusa.kommune.no
Tittel :
Assistent/fagarbeidar
Bunnhjørne