Fusa SFO

Skulefritidsordninga (SFO) ved Fusa skule held til i skulen.

  • Telefon: 56 58 21 48  

  • Opningstid: SFO har ope kvar dag frå kl 07.30 og fram til skulestart, og etter skuletid fram til kl 16.00.  

  • SFO-året: SFO følgjar skuleruta og har planleggingsdagar og feriar som skulen. 

  • Skuleferie: SFO ved Fusa skule har tilbod til alle elevar i kommunen i skuleferiane. Det er ekstra betaling for dette tilbodet. 

  • Søknadsfrist: 1. mars 

Har du spørsmål, ta kontakt med SFO-leiar!

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.08.2018
Fusa skule
Gjerdevegen 40, Fusa
5641 Fusa
E-post : skule@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 21 48

Opningstid
: 07.30-16.00
kontaktperson

Undervisning - Fusa skule, SFO

Hovudtillitsvald Delta/YS

Telefon :
56 58 21 48
Mobil :
471 60 710
E-post :
linda.ann.lohne@fusa.kommune.no
Tittel :
SFO-leiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Fusa skule

Telefon :
56 58 21 48
E-post :
britt.mari.gjerde@fusa.kommune.no
Tittel :
Rektor
Bunnhjørne