Eikelandsosen SFO

Skulefritidsordninga ved Eikelandsosen skule held til i eigen SFO-base på skulen.

  • Telefon: 56 58 00 52
  • Opningstid: SFO har ope kvar dag frå kl 07.30 og fram til skulestart, og etter skuletid fram til kl 16.30.

  • SFO-året: SFO følgjar skuleruta og har planleggingsdagar og ferie som skulen. 
  • Skuleferie: SFO ved Fusa skule har tilbod til alle elevar i kommunen i skuleferiane. Det er ekstra betaling for dette tilbodet.

  • Søknadsfrist: 1. mars


Har du spørsmål, ta kontakt med SFO-leiar!


Søknadsskjema:


Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 01.08.2016
Eikelandsosen skule
Brakabygda 40
5640 Eikelandsosen
E-post : skule@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 00 50

Opningstid
: 07.30-16.30
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule + SFO

Telefon :
56 58 00 52
E-post :
john.inge.sevold@fusa.kommune.no
Tittel :
SFO-leiar + lærar
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule

Telefon :
56 58 00 50
E-post :
olav.aarvik@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande rektor
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule

Telefon :
56 58 00 50
E-post :
kjersti.sovik@fusa.kommune.no
Tittel :
Rektor
Bunnhjørne