Søre Fusa skule

Søre Fusa skule ligg på Baldersheim. Kontaktinformasjon og opningstider finn du i rullegardinmenyen til høgre.

  • Visjon: "Av glede og kunnskap får me aldri nok, og det monnar når me ler og løftar i flokk!"

  • Skuledagen startar kl 08.30

Søre Fusa skule er ein tredelt barneskule med 33 elevar skuleåret 2015-2016. Undervisninga er dette året organisert slik at 1.-2. og 3. trinn går saman, 4.-5. trinn saman og 6.-7. trinn saman. Skulen dekkjer søre delen av Fusa kommune frå Sævareid i nord til Lygre og Sundfjord i sør. 

Skulen er organisert under eining Undervisning i Fusa kommune.

Lokale og uteområde

Me har lyse og trivelege rom i eit nytt og moderne bygg, som stod ferdig ved skulestart i 2007. 

Uteområdet vårt inneheld m.a. fotballbane, to leikeplassar med sklie, klatrevegg, sandkassar, disser, basketballbane og bordtennisbord.

I undervisningssamanheng nyttar me eit fint lite skogområde som me kallar ”Hønsehaugen”, rett ovanfor fotballbanen. Me har òg kort veg både til stranda, skogen og fjellet.

Uteskule

1.-4. klasse har uteskule kvar torsdag. Då får elevane leika og læra i skogen og andre aktuelle plassar. Elevane startar og avsluttar som regel skuledagen inne med ei teoretisk økt, men dei er ute resten av dagen. Førebels har me ingen fast uteplass - nærmiljøet vert nytta som undervisningsstad. Me har m.a. uteskule i Breiviko, Steinaviko, på Leitet, ved Svartavatnet og på ”Vetla Ballese”.

På uteskulen jobbar elevane med tema, matematikk, norsk og andre fag som kan flettast inn. Ofte lagar me mat ute. Leik og trening i sosialt samspel er sjølvsagt ein naturleg del av uteskulen. Litt regn og rusk stansar ikkje elevar og lærarar ved Søre Fusa skule - me kler oss godt med ull innerst og vind- og vasstett ytterst. 

Skulehage

Me har i fleire år hatt ein liten skulehage på skuleområdet. Der har me m.a. dyrka poteter, sukkererter, raudbetar og blomar i kassar. I arbeidet med skulehagen har me vore så heldige å få hjelp av Veronica Lygre, som har vore med i undervisninga.

Kvar haust lagar dei yngste elevane til potetfest. 4. klasse er gjester, fordi dei var med og sådde om våren. På potetfesten er poteta tema: Me syng og les om poteta, lagar figurar og og ikkje minst eit godt måltid med potet som hovudingrediens.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 07.08.2018
Søre Fusa skule
Neset 25, Baldersheim
5647 Baldersheim
E-post : sorefusa.oppvekstsenter@fusa.k..
Telefon
: 56 58 32 02

Opningstid
: 07.15-16.30
Telefon :
56 58 01 31
Mobil :
934 05 978
E-post :
JMEE@fusa.kommune.no
Tittel :
Skulefagleg rådgjevar
Bunnhjørne