Eikelandsosen skule

Eikelandsosen skule ligg i kommunesenteret, rett ovanfor ungdomsskulen og samfunnshuset i bygda. Skulen er firedelt og har 73 elevar skuleåret 2019-2020.

  • Skuledagen startar kl 08.30.
  • SFO har ope kvar dag frå kl 07.30 og fram til skulestart, og etter skuletid kvar dag fram til kl 16.30.

Skulen er bygd i 1970, med utviding i 1998. Han ligg fint til i naturen. Skulebygget er stort og fint med klasserom, skulekjøkken, mediatek og formingsrom. Gymnastikksal deler skulen med ungdomsskulen. Skulen brukar Fusa kommune sitt symjebasseng for alle elevane frå september til mai. Frå januar 2019 vil skulen også ta i bruk den nye idrettshallen i undervisninga.

Eikelandsosen skule er organisert under eining Undervisning i Fusa kommune.

Vurdering for læring og realfagssatsing

Eikelandsosen skule har inngått partnarskap med Høgskulen på Vestlandet i høve fagleg utvikling. Fusa kommune er også med i satsing på matematikk og naturfag. 

Uteområde

Det er skog, gras, skarv og leikeplassar rundt skulen på alle kantar, og god anledning til varierte uteaktivitetar. Skulen har felles fotballbane med idrettslaget og ungdomsskulen, og det er også plassert ein ballbinge på uteområdet. 

Det er mange fine turplassar i nærområdet til skulen, dei mest brukte er Sukkertoppen på Koldal og Vetteskogen rett ovanfor Lundervik. Elles er det lett å koma seg til sjøen. Vi brukar også resten av midtre Fusa til fjellturar sommar og vinter, og tek ein skøytedag om det vert trygg is.

Syngjande skule

"Skal vi være venner"-konsert med skulekoret ved Eikelandsosen skule saman med Bjarte Leithaug i Eikelandsfjorden samfunnshus. - Klikk for stort bilete Skuleåra 2016-2019 er skulen vald ut til å vera med i det nasjonale prosjektet "Syngjande skule". Kvar måndag har vi skulekor, der alle elevane deltek. Kvar dag syng elevane integrert i den ordinære opplæringa. Nokre gonger i året vert det arrangement, der elevane syng for andre utanom skulen.

Snarvegar:

"Skal vi være venner"-konsert med skulekoret ved Eikelandsosen skule saman med Bjarte Leithaug i Eikelandsfjorden samfunnshus. - Klikk for stort bilete"Skal vi være venner"-konsert med skulekoret ved Eikelandsosen skule saman med Bjarte Leithaug i Eikelandsfjorden samfunnshus. Olav Aarvik

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.08.2019
Eikelandsosen skule
Brakabygda 40
5640 Eikelandsosen
E-post : skule@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 00 50

Opningstid
: 07.30-16.30
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule

Telefon :
56 58 00 50
E-post :
olav.aarvik@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande rektor
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule

Telefon :
56 58 00 50
E-post :
kjersti.sovik@fusa.kommune.no
Tittel :
Rektor
Bunnhjørne