Eikelandsosen skule

Eikelandsosen skule ligg i kommunesenteret, rett ovanfor ungdomsskulen og samfunnshuset i bygda. Skulen er firedelt og har 85 elevar skuleåret 2016-2017.

  • Skulen sin visjon: "Trygg og glad, i leik og læring!"
  • Skuledagen startar kl 08.35.
  • SFO har ope kvar dag frå kl 07.30 og fram til skulestart, og etter skuletid kvar dag fram til kl 16.30.

Skulen er bygd i 1970, med utviding i 1998. Han ligg fint til i naturen. Skulebygget er stort og fint med klasserom, skulekjøkken, mediatek og formingsrom. Gymnastikksal og sløydsal deler skulen med ungdomsskulen.

Eikelandsosen skule er organisert under eining Undervisning i Fusa kommune.


Uteområde

Det er skog, gras, skarv og leikeplassar rundt skulen på alle kantar, og god anledning til varierte uteaktivitetar. Skulen har felles fotballbane med idrettslaget, og det er også plassert ein ballbinge på uteområdet. 

Det er mange fine turplassar i nærområdet til skulen, dei mest brukte er Sukkertoppen på Koldal og Vetteskogen rett ovanfor Lundervik. Elles er det lett å koma seg til sjøen. 1.-4. årstrinn har fast uteskule kvar veke.


Vennskapslova

  • Skulen har ei Vennskapslov. 

  • Denne skal fortelja korleis elevane skal vera med kvarandre, slik at dei får venner. 

  • Den skal vera ei rettesnor slik at alle skal ha det bra på skulen.


Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 31.01.2017
Eikelandsosen skule
5640 Eikelandsosen
E-post : eikelandsosen.skule@fusa.kommu..
Telefon
: 56 58 00 50

Opningstid
: 07.30-16.30
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule

Telefon :
56 58 00 50
E-post :
olav.aarvik@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande rektor
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning - Eikelandsosen skule

Telefon :
56 58 00 50
E-post :
kjersti.sovik@fusa.kommune.no
Tittel :
Rektor
Bunnhjørne