Grunnskulane i Fusa

Kommunen har ansvar for grunnskuleopplæringa, og for at barn og unge får opplæring i tråd med opplæringslova. Dette ansvaret er lagt til eining Undervisning. I Fusa kommune har vi f.o.m. hausten 2016 fire kommunale barneskular og ein felles ungdomsskule. I tillegg har vi tre private barneskular.

Elevtal

Skuleåret 2017-2018 var det 186 elevar på ungdomstrinnet i Fusa kommune, 233 elevar på barnetrinnet i dei kommunale skulane og 118 elevar på dei private skulane. Elevar i Lygrepollen heilt sør i kommunen har ungdomsskuletilbodet sitt på Hatlestrand etter avtale med Kvinnherad kommune.

Oppvekstplan

Fusa kommune har ein oppvekstplan for 2010-2020. (Sjå "Snarvegar"). Visjonen er: Fusa for framtida - trygg, stolt og sterk. Vi byggjer identitet og kompetanse i eit skapande oppvekstmiljø.

Fusa kommune har eige PPT-kontor.

Barneskular (1.-7.trinn):


Ungdomsskule:

Private barneskular:    

Snarvegar:

Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 31.07.2019
Undervisning
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 20

Undervisning

Telefon :
56 58 01 31
Mobil :
93 40 59 78
E-post :
JMEE@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande fagsjef skule
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning

Telefon :
56 58 01 20
E-post :
astrid.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
kontaktperson
Mobil :
980 56 897
E-post :
ase.andersen@fusa.kommune.no
Tittel :
Pedagogisk IKT-rettleiar
Bunnhjørne