Skule og utdanning

Søknadsskjema:

Einingar i Fusa kommune som yter tenester på dette området:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 06.08.2019
Undervisning
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 20

Undervisning

Telefon :
56 58 01 31
Mobil :
93 40 59 78
E-post :
JMEE@fusa.kommune.no
Tittel :
Assisterande fagsjef skule
Bunnhjørne
kontaktperson

Undervisning

Telefon :
56 58 01 20
E-post :
astrid.havsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
kontaktperson
Mobil :
980 56 897
E-post :
ase.andersen@fusa.kommune.no
Tittel :
Pedagogisk IKT-rettleiar
Bunnhjørne