Adressetildeling og bustadnummer

Arbeidet med å innføra offisielle adresser i Fusa kommune er i gang. Kommunestyret vedtek dei offisielle vegnamna og kommunen syter for å setja opp vegnamnskilt og tildela husnummer.

Nedanfor kan du få svar på ei rekkje spørsmål knytt til adressetildeling, vegnamn og husnummer. Har du andre spørsmål, kan du ta kontakt med konsulent Hildegunn Øpstad i Fusa kommune.

Sjå òg:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 30.06.2016
Plan, byggesak og oppmåling
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - byggesak og oppmåling

Mobil :
40 41 55 56
E-post :
hildegunn.opstad@fusa.kommune.no
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - plan og byggesak

Telefon :
56 58 01 33
Mobil :
411 20 354
E-post :
jan.egil.leirstein@fusa.kommune.no
Tittel :
Plan- og bygningssjef
Bunnhjørne