Ferdigattest og mellombels bruksløyve

For alle bygg og anlegg som er søknadspliktige etter plan- og bygningslova, skal det vera gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest før tiltaket vert teke i bruk.

Ferdigattest

Ferdigattest er eit dokument frå byggesakshandsamarane om at eit byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldande vedtak og regelverk. Ferdigattesten avsluttar byggeperioden.


Reglane om ferdigattest finn du i plan- og bygningslova § 21-10 og byggesaksforskrifta (SAK) kapittel 8.

Mellombels bruksløyve

Ved søknad om mellombels bruksløyve, skal det vera utfylt kva som står att av arbeid, og når dette vert ferdigstilt.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.01.2019
Plan, byggesak og oppmåling
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - byggesak

Mobil :
56 58 01 47
E-post :
arild.knutsen@fusa.kommune.no
Tittel :
Byggesakshandsamar
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - byggesak

Telefon :
56 58 01 50
E-post :
torgeir.berge@fusa.kommune.no
Tittel :
Byggesakshandsamar
Bunnhjørne