Næringsutvikling

Fusa kommune har ikkje eiga næringsavdeling, men er medlem i BRB som yter tenester innan næringsutvikling. Bjørnefjorden landbrukskontor gjev rettleiing knytt til landbruksrelatert næringsutvikling.

Business Region Bergen

Fusa kommune er del av Business Region Bergen (BRB) og Bergensalliansen. BRB driv næringsutvikling og etableraropplæring for alle deltakarkommunane. 

Fusa næringslivslag

Fusa næringslivslag er interesseorganisasjonen for næringslivet i Fusa. Laget omfattar verksemder innan handverk, industri, handel og transport. 

Landbruk

Kontakt Bjørnefjorden landbrukskontor for råd og rettleiing innan næringsutvikling i landbruket. Les meir om midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket.

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er ei sertifiseringsordning som hjelper private og offentlege verksemder til å drive miljøvenleg og samstundes lønsamt. Les meir om ordninga. Landbrukssjef Øystein Svalheim er Fusa kommune sin kontaktperson for ordninga. Sjå kontaktinformasjon t.h.

Eksterne lenker:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson
Bjørnefjorden landbrukskontor
Telefon :
56 58 01 41
Mobil :
958 84 074
E-post :
oystein.svalheim@fusa.kommune.no
Tittel :
Landbrukssjef
Bunnhjørne