Næringsutvikling

Fusa kommune har ikkje eiga næringsavdeling, men er med i det regionale Etablerersenteret som yt tenester innan næringsutvikling. Bjørnefjorden landbrukskontor gjev rettleiing knytt til landbruksrelatert næringsutvikling.

Etablerersenteret

Etter at Business Region Bergen vart lagt ned, er arbeidet i Etablerersenteret vidareført i eit samarbeid med Hordaland fylkeskommune. Etablerersenteret tilbyr etablerarkurs, rettleiing/rådgjeving og nettverkstreff til gründarar, entreprenørar og verksemder i oppstartsfasen, både på norsk og engelsk. 

Fusa næringslivslag

Fusa næringslivslag er interesseorganisasjonen for næringslivet i Fusa. Laget omfattar verksemder innan handverk, industri, handel og transport. 

Landbruk

Kontakt Bjørnefjorden landbrukskontor for råd og rettleiing innan næringsutvikling i landbruket. Les meir om midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket.

Miljøfyrtårnsertifisering

Miljøfyrtårn er ei sertifiseringsordning som hjelper private og offentlege verksemder til å drive miljøvenleg og samstundes lønsamt. Les meir om ordninga. Landbrukssjef Øystein Svalheim er Fusa kommune sin kontaktperson for ordninga. Sjå kontaktinformasjon t.h.

Eksterne lenker:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.03.2017
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson
Bjørnefjorden landbrukskontor
Telefon :
56 58 01 41
Mobil :
958 84 074
E-post :
oystein.svalheim@fusa.kommune.no
Tittel :
Landbrukssjef
Bunnhjørne