Skogdag i Strandvik 27. oktober

Midthordland skogeigarlag inviterer til skogdag laurdag 27. oktober kl. 11.30-14.00 på skytebanen i Strandvik. Vegen er merka frå Strandvik kyrkje. 

Tema: 

  • Skogsbilvegar – søknadsprosedyre/tilskot
  • Vedlikehald av skogsbilvegar – demonstrasjon av slodd
  • Banedrift eller hogstmaskin i bratt terreng – kva skal ein velja?
  • Skogsplanting etter hogst – kva gjer eg for best resultat?

Desse kjem:

Even Øyri, Vestskog – Johan Bergerud, Landbrukskontoret – Sveinung & Stig Håland, skogsentreprenørar

Kjem du?

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 24.10.2018
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30