Fylkesnytt frå Hordaland 1/2018

Fylkesmannen i Hordaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om lite tap av sau og lam på utmarksbeite. Les Fylkesnytt! 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 26.03.2018
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30