Landbrukseigedom

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.06.2016
Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30