Hest og hestehald

Bjørnefjorden landbrukskontor vil ha auka fokus på hest og hestehald i 2016. På denne sida kan du finna artiklar, brosjyrer og regelverk knytt til hestehald.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 14.12.2015
Hest og hestehald
(02.03.2016)

På same måte som for all anna gjødsel, er det krav om at hestegjødsel skal bli lagra og brukt på ein slik måte at det ikkje fører til miljøforureining eller fare for smitte. Kommunane, Mattilsynet og Fylkesmannen vil frå no ha auka fokus på dette. Sjå meir informasjon på Fylkesmannen sine nettsider.

(14.12.2015)

Fylkesmannen si landbruksavdeling har auka fokus på rett handsaming av hestemøk og forureiningsfare knytt til hestemøk. Bjørnefjorden landbrukskontor følgjer opp med informasjonsmøte med hestefolket i dei fire kommunane vi har ansvar for i januar 2016.

Bjørnefjorden landbrukskontor
Kommunetunet Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

Opningstid
: 09.00-14.30