Jordmortenesta

Fusa kommune har ei jordmor tilsett i 50 % stilling ved helsestasjonen i Eikelandsosen. Kontortida er kvar måndag og fredag pluss onsdagar i partalsveker. Du kan bestilla time på sms, e-post eller telefon.

Svangerskapsomsorg

Målet med jordmortenesta er å medverka til auka kunnskap og tryggleik i den viktige tida gjennom svangerskap og fødsel.

Kvinner har rett til svangerskapsomsorg hjå jordmor. Kommunane pliktar å gje gravide som ønskjer det, tilbod om oppfølging hjå jordmor ved helsestasjon.

Tenesta er heimla i Forskrift om helsestasjons- og skulehelseteneste § 2-1 og 2-3. 

Målgruppe

  • Kvinner/par som ventar barn

  • Barselkvinner/par og nyfødde spebarn

  • Kvinner/par som planlegg graviditet

  • Kvinner/par som ønskjer prevensjonsrettleiing

Kva omfattar tenesta til gravide? 

  • samtale, råd og rettleiing om sentrale tema innan helse, livsstil og graviditet

  • helsekontroll i graviditet

  • tilvising (henvisning) ved behov

  • førebuing til fødsel, amming og foreldreskap

  • hjelp til familieplanlegging/val av prevensjon

Snarvegar til ekstern informasjon og tenester

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.07.2019
Helse, familie og velferd
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

kontaktperson

Helse, familie og velferd - jordmortenesta.

50 % stilling - kvar måndag og fredag + onsdagar i partalsveker.

Timebestilling på sms, e-post eller telefon.

Telefon :
56 58 01 62
Mobil :
489 96 272
E-post :
Ingvild.Ekeberg@fusa.kommune.no
Tittel :
Jordmor og helsesjukepleiar
Bunnhjørne