Rehabilitering

Rehabilitering er ei avdeling under eining Helse, familie og velferd. Avdelinga har ansvar for desse tenestene:

Kven kan ha nytte av rehabilitering?

Menneske i alle aldrar med langvarige samansette funksjonsvanskar (fysiske, psykiske, sosiale) som ikkje let seg løysa ved eitt tiltak. Brukaren må sjølv vera innstilt på å ha ei aktiv rolle i ein rehabiliteringsprosess.

Visjon: Drivhus for kraft og vekst

Avdeling rehabilitering skal:

  • vera eit drivhus der brukarane kan få kraft og vekst

  • utvikla tenestene i lag med brukarane

  • gje hjelp til sjølvhjelp gjennom å byggja på brukarane sine ressursar og ha respekt for brukarane sine val

Langvarige og samansette vanskar? Individuell plan!

Personar som har langvarige og samansette vanskar som treng koordinerte tenester, har rett til å få utarbeidd ein individuell plan. Retten er regulert i Lov om pasientrettar §2-5, med utfyllande reglar i Forskrift om individuell plan.

Plikta til å utarbeida individuell plan er forankra i Lov om helse- og omsorgstenester, Spesialisthelsetenestelova § 2-6 og Lov om psykisk helsevern § 4-1.


Søknadsskjema:


Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.02.2016
Rehabilitering
Fusa bu- og behandlingssenter Leitet 28
5640 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 02 00

kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne