Psykisk helse

Alle møter motgang ein eller annan gong i livet. Nokre gonger kan det vera godt å få råd, rettleiing eller hjelp frå andre enn sine næraste. Fusa kommune kan tilby hjelp frå psykisk helseteam, psykososialt kriseteam og dagsentertilbodet Fjordtreff. 

Akutthjelp

Har du behov for akutt hjelp på grunn av psykiske vanskar, ta kontakt med legevakta på tlf 116117 eller 56 58 02 80.

Snarvegar:

Psykisk helseteam og Fjordtreff dagsenter

Psykososialt kriseteam

Rusførebyggjande arbeid

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 29.08.2016
Fjordtreff dagsenter
Leiro
5640 Eikelandsosen
E-post : #rehabilitering@fusa.kommune.no
Telefon
: Sjå mobilnr

Opningstid
: ons, annankvar mån
kontaktperson

Helse, familie og velferd - fagleiar psykisk helseteam

Mobil :
481 37 735
E-post :
gro.bauge@fusa.kommune.no
Tittel :
Psykiatrisk sjukepleiar
Bunnhjørne