Individuell plan

 

Personar som har langvarige og samansette vanskar som treng koordinerte tenester, har rett til å få utarbeidd ein individuell plan.

 

 

Retten er regulert i Lov om pasient- og brukarrettar §2-5, med utfyllande reglar i Forskrift om individuell plan.

Plikta til å utarbeida individuell plan er forankra i Helse- og omsorgstenestelova, Spesialisthelsetenestelova § 2-6 og Psykisk helsevernlova § 4-1.

 

Snarvegar:

 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 12.02.2013
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30