Rusførebyggjande arbeid

Hjå sosialtenesta kan du få råd og rettleiing om rusmiddelproblematikk, anten du sjølv har problem knytt til rus eller er pårørande til nokon som har eit rusproblem. Du kan også få råd og rettleiing i høve til speleavhengigheit.

Meir om kommunen sitt rusførebyggjande arbeid finn du i kommunen sin rusmiddelpolitiske handlingsplan, som du finn her på heimesida (sjå snarveg nedanfor). Du kan også få planen i papirutgåve ved å venda deg til ekspedisjonen i Fusa kommune. 


RUStelefonen 08588

Rustelefonen 08588 svarar på spørsmål om rus og rusmisbruk. Du kan vera anonym.

Opningstid rustelefonen: vekedagar kl 13.00-21.00.


Snarvegar:

Publisert av Heimesideredaksjonen. Sist endra 29.05.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd

 

Mobil :
404 33 714
E-post :
ssh@fusa.kommune.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
linda.sagstad-hjelle@nav.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne