Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteamet skal vera koordinator for arbeidet med habilitering og rehabilitering i Fusa kommune. Teamet har òg eit hovudansvar for Individuell plan.

Rehabiliteringsteamet er sett saman av:

 • einingsleiar for Helse, familie og velferd Anne K. Skagseth - leiar

 • kommuneergoterapeut Ann Kristin Næss

 • leiar for Jettegryto barnehage Kjellaug Skage Raunsgard

 • sosialkonsulent i NAV Fusa Linda Sagstad-Hjelle

Mandat:

 • Utvikla rehabiliteringstenester i Fusa

 • Sikra kvalitet på rehabiliteringstenesta

 • Vera med å dra i gang arbeid med ansvarsgrupper

 • Vera pådrivar for arbeid med Individuell plan

 • Driva kompetanseheving innan fagfeltet rehabilitering

 • Arbeida for å førebyggja at personar får nedsett funksjonsevne

Kven kan ta kontakt? 

 • Personar i alle aldrar med langvarige funksjonsvanskar som ikkje let seg løysa med eitt tiltak

 • Pårørande som ønskjer rettleiing og hjelp

 • Tenesteytarar som ser behov for koordinering rundt brukarar og som ønskjer hjelp til å starta arbeid med ansvarsgrupper og Individuell plan 

Kontaktadresse:

 • Tenestekontoret v/Ann Kristin Næss
 • Postadresse: Fusa kommune, Tenestekontoret, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen

Langvarige og samansette vanskar? Individuell plan! 

Personar som har langvarige og samansette vanskar som treng koordinerte tenester, har rett til å få utarbeidd ein individuell plan. 

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 25.01.2018
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - NAV Fusa

Telefon :
55 55 33 33
E-post :
linda.sagstad-hjelle@nav.no
Tittel :
Sosialkonsulent
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Telefon :
56 58 02 07
Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne
kontaktperson

Barnehage - prosjektkontoret Fjord'n senter, mån, tys, tors.

Mobil :
482 84 004
E-post :
kjellaug.skage.raunsgard@fusa.kommune.no
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne