Matombringing/matlevering

Matombringing betyr at ein får levert på døra ferdige middagsporsjonar, klare til oppvarming i mikrobølgeomn. Målgruppa er personar som ikkje klarer å ordna seg middag sjølv. 

Dei som kan få tenesta er personar som treng hjelp med kosthaldet på grunn av:

  • Fysisk eller psykisk funksjonssvikt
  • Sjukdom 

Søknad skal til Tenestekontoret, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen.

Du kan eventuelt ringja Tenestekontoret på T. 5658 0170 for søknadsskjema, eller hjelp til søknad. Det er ikkje søknadsfrist.

Søknadsskjema:

Sjå meir informasjon:

Artiklar
Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.08.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Pleie og omsorg - Heimetenester

Telefon :
56 58 02 30
E-post :
Merete.Tveit@fusa.kommune.no
Tittel :
Gruppeleiar for heimetenester gruppe 2
Bunnhjørne

Pleie og omsorg - Heimetenester

Telefon :
56 58 02 30
E-post :
Edith.Oma@fusa.kommune.no
Tittel :
Tenesteleiar heimetenester
Bunnhjørne