Kreftomsorg og lindrande behandling

Fusa kommune har ei tverrfagleg gruppe som skal yta hjelp og rettleiing både til pasientar med behov for lindrande behandling og pårørande.

Tverrfagleg gruppe

Vi er ei tverrfagleg gruppe med fysioterapeut, prest, sjukepleiarar med vidareutdanning i lindrande behandling  og kreftsjukepleie, og ein representant frå NAV.

Vi arbeider primært for å tilretteleggja kvardagen for pasientar med behov for lindrande behandling og for pårørande.

Desse er med i kreftomsorgsgruppa:

 • Bodil L. Hansen - ressurssjukepleiar
 • Maria Rosvold - kreftsjukepleiar
 • Anne Kristin T. Leitet - sjukepleiar med vidareutdanning i palliasjon
 • Camilla Aarseth - kreftsjukepleiar
 • Kristin Almås - fysioterapeut

Tilbod

Vi kan tilby:

 • heimebesøk med samtale
 • kartlegging og oppfølging
 • koordinering av tenestetilbodet til  pasientar med behov forlindrande behandling
 • samarbeid med fastlege og spesialisthelseteneste
 • råd og rettleiing til hjelp mot plagsame symptom
 • hjelp til å skaffa nødvendige hjelpemiddel
 • informasjon om pasient og pårørande sine rettar

Kontakt:

 • Sentralbord Fusa bu- og behandlingssenter (FBBS) - 56 58 02 00
 • Ressurssjukepleiar Bodil L. Hansen - 489 96 892

Nyttige snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.11.2016
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Pleie og omsorg - Heimetenester

Mobil :
489 96 892
E-post :
bodil.lunde.hansen@fusa.kommune.no
Tittel :
Ressurssjukepleiar
Bunnhjørne