Dagsenter

I Fusa har vi følgjande dagsentertilbod: 
 

  • Baldersheim helsetun - dagsentertilbod for eldre og funksjonshemma - tlf. 56 58 20 41.
  • Fjordblikk ved Fusa bu- og behandlingssenter i Eikelandsosen - dagsentertilbod for eldre og funksjonshemma.  
  • Fjordblikk ved Fusa bu- og behandlingssenter i Eikelandsosen - dagsentertilbod for demente.
  • Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter på Leiro i Eikelandsosen - dagtilbod til menneske med nedsett funksjonsevne - telefon 40419147.
  • Fjordtreff dagsenter på Leiro i Eikelandsosen - tilbod til menneske som har, eller har hatt, psykiske utfordringar - tlf. 481 37 735. 


Dagsentertilboda ved Fjordblikk og på Baldersheim kan nyttast av eldre og fysisk funksjonshemma frå alle bygdene i Fusa. Plass vert tildelt etter søknad og vedtak. Søknaden skal sendast til Tenestekontoret - sjå kontaktinformasjon til høgre på denne sida. 

Du treng ikkje søkja om plass på Fjordtreff. Her kan alle møta som har lyst til å ta del.

Søknadsskjema:

Sjå meir informasjon:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 05.07.2018
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Pleie og omsorg - Heimetenester

Telefon :
56 58 02 16
E-post :
ingunn.tveit@fusa.kommune.no
Tittel :
Dagsenterleiar Fjordblikk og Baldersheim
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - fagleiar psykisk helseteam

Mobil :
481 37 735
E-post :
gro.bauge@fusa.kommune.no
Tittel :
Psykiatrisk sjukepleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Heimetenester - Tiltak for funksjonshemma

Mobil :
404 19 147
E-post :
Tone.Eikeland@fusa.kommune.no
Tittel :
Leiar Trivselstunet arbeids- og aktivitetssenter
Bunnhjørne