Legetenesta

Legetenesta gjev innbyggjarane i Fusa legetenester på dagtid og akutt legehjelp på kveld og natt. I tillegg har legane tilsynsverksemd for pleie- og omsorgstenesta og konsultasjonar på helsestasjonane.

Ved akutt sjukdom, ring for øyeblikkeleg hjelp:

  • Lokal legevakt: 116117 eller 56 58 02 80

  • Medisinsk nødhjelp: 113

Eikelandsosen legekontor held til i nye lokale på Leiro - besøksadresse Leiro 33 - i nabobygget til Fjord'n Senter og Kommunetunet i Eikelandsosen.

Legar:

På heimesida til Eikelandsosen legekontor (namnebyte frå Eikelandsosen helsesenter 4.11.2019) er det oversikt over legane og kva dagar kvar av dei er å treffa.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 04.11.2019
Legevakt og Eikelandsosen legekontor
Nye Fjord'n Senter, 1. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 02 90

Beredskap
: 113
(BeredskapTlf02)
: 116117
(BeredskapTlf03)
: 56 58 02 80
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
John.Dahlstrom@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Manpreet.Singh@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Joseph.Tchomtchidji@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Ingunn.Glenjen@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunal fastlege, vaktlege- og sjukeheimlege
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - legetenesta Eikelandsosen helsesenter

Telefon :
56 58 02 90
Mobil :
474 19 784
E-post :
Karoline.Tombre@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunal fastlege - 50 %
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - legetenesta:

Eikelandsosen legekontor

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
anne.merete.ovreberg@fusa.kommune.no
Tittel :
Sjukepleiar, fagleiar helsesekr.
Bunnhjørne