Legetenesta

Legetenesta gjev innbyggjarane i Fusa legetenester på dagtid og akutt legehjelp på kveld og natt. I tillegg har legane tilsynsverksemd for pleie- og omsorgstenesta og konsultasjonar på helsestasjonane.

Ved akutt sjukdom, ring for øyeblikkeleg hjelp:

  • Lokal legevakt: 56 58 02 80 eller 116117

  • Medisinsk nødhjelp: 113

Legekontoret i Fusa held til i Eikelandsosen helsesenter (tlf 56 58 02 90) i nabobygget til Fusa bu- og behandlingssenter (sjukeheimen) i Eikelandsosen. Gateadressa er Leitet 24.

Legar:

På heimesida til Eikelandsosen helsesenter er det oversikt over legane og kva dagar kvar av dei er å treffa. Lenke til heimesida finn du her.

Mål for Eikelandsosen helsesenter:

  • Helsetenester av god kvalitet i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.
  • Pasienten skal stå i fokus og behandlast med respekt.
  • Pasienten skal få informasjon om sin helsetilstand og om aktuelle undersøkings- og behandlingsalternativ.
  • Pasienten har rett til medverknad i val av undersøkings- og behandlingsform.
  • Kommunikasjon tilpassa den einskilde pasient sine føresetnader for å få og gje informasjon.
  • Fagleg oppdatering, trivsel og godt arbeidsmiljø.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 06.08.2019
Helse, familie og velferd
Fjord'n senter, 2. høgd Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
John.Dahlstrom@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne