Legetenesta

Legetenesta har som oppgåve å gje innbyggjarane i Fusa legetenester på dagtid og akutt legehjelp på kveld og natt. I tillegg har legane tilsynsverksemd for pleie- og omsorgstenesta og konsultasjonar på helsestasjonane.

Ved akutt sjukdom, ring for øyeblikkeleg hjelp:

 • Lokal legevakt: 56 58 02 80 eller 116117

 • Medisinsk nødhjelp: 113

Legekontoret i Fusa held til i Eikelandsosen helsesenter (tlf 56 58 02 90) i nabobygget til Fusa bu- og behandlingssenter (sjukeheimen) i Eikelandsosen.

Legar:

 • John Dahlström
 • Celso Dominguez
 • Catherine Masiaga
 • Benedicte Frøland (sluttet 31.12.2016, ansettelsesprosess for ny lege pågår)

Sjå heimesida til Eikelandsosen helsesenter for å finna kva dagar dei ulike legane er å treffa.

Mål for legekontoret i Fusa:

 • Helsetenester av god kvalitet i samsvar med gjeldande lover og forskrifter.
 • Pasienten skal stå i fokus og behandlast med respekt.
 • Pasienten skal få informasjon om sin helsetilstand og om aktuelle undersøkings- og behandlingsalternativ.
 • Pasienten har rett til medverknad i val av undersøkings- og behandlingsform.
 • Kommunikasjon tilpassa den einskilde pasient sine føresetnader for å få og gje informasjon.
 • Fagleg oppdatering, trivsel og godt arbeidsmiljø.


Snarvegar:
 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.02.2017
Helse, familie og velferd
Fjord'n senter, 2. høgd Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
John.Dahlstrom@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
celso.c.dominguez@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege, helsestasjon- og sjukeheimlege
Bunnhjørne