Tannhelsetenester

Offentleg tannhelse i Hordaland er ei teneste organisert av Hordaland fylkeskommune. Fusa er ein del av Tannhelsedistrikt Sentrum. Vi har ein tannklinikk i Fusa: Eikelandsosen tannklinikk, som held til i lokala til Fusa vidaregåande skule på Leiro.

Tannlegevakt

Næraste tannlegevakt ligg i Bergen.  

Ved tannskadar og store smerter kan dei offentlege tannlegane kontaktast privat utanfor klinikkane si opningstid. Dersom tannlegen bur i same kommunen, finn du bustadtelefon under ”Tannhelsetenesta” på dei rosa sidene i telefonkatalogen.

 

Snarvegar:

Publisert av Fredrik Thorsen. Sist endra 13.06.2013
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00
Eikelandsosen tannklinikk, Leiro 43, 5640 Eikelandsosen
Telefon :
56 58 20 70
Mobil :
928 96 518
E-post :
Atle.Fjelltveit@hfk.no
Tittel :
Overtannlege
Bunnhjørne