Interkommunalt KOLS- team

KOLS-teamet er eit samarbeid mellom kommunane Os, Samnanger og Fusa.

Teamet består av ein sjukepleiar i 100% stilling og fysioterapeut i 40% stilling.

Målet med teamet er å hjelpe personar med KOLS til best mogeleg helse og livskvalitet gjennom tett lokal oppfølging.

Her finn du oss

Kols-teamet er organisert under eininga Pleie og omsorg på Luranetunet.

 • Telefon 970 46 614/916 72 069
 • E-postkolsteam@os-ho.kommune.no
 • Kontortid: Måndag 8- 17. Tysdag - fredag kl. 8-15
 • Os: Kolsteamet sitt hovudkontor er plassert på Luranetunet i 1. etasje, Vestre Lurane 3
 • Samnanger: Samnanger helsetun, Tyssevegen 138
 • Fusa: Eikelandsosen helsesenter, 1. etasje, Leitet 26

Kven kan få hjelp frå KOLS-teamet?

Alle med diagnosen kols i kommunane Os, Samnanger og Fusa. Pårørande og øvrig helsepersonell er også ei viktig målgruppe.

Slik går du fram

Kols-teamet er eit lågterskeltilbod, og alle kan ta kontakt med teamet for råd.
Føresetnaden for oppfølging er at du har diagnosen kols og sjølv ynskjer at teamet skal følgja deg opp. Du kan avtala konsultasjon på kontor eller få besøk heime.

Dette tilbyr vi

 • Opplæring og informasjon om diagnosen KOLS til den enkelte pasient og pårørande.
 • Råd om ernæring, medisinbruk, angst og depresjon, fysisk aktivitet og rehabilitering, oppdaterte lokale tilbod for pasientgruppa, samt røykeslutt.
 • Undervisning og kursing av tilsette i kommunane.
 • På sikt skal vi halda lokale kurs for personar med diagnosen kols.
 • Treningsgruppe for pasientar med KOLS.

For påmelding, ta kontakt på e-post kolsteam@os-ho.kommune.no

Teamet samarbeider med spesialisthelsetenesta, primærhelsetenesta, fastlegane, fysioterapeutar, ergoterapeutar, LHL Os, folkehelsekoordinator i Fusa og Samnanger og Frisklivssentralen i Os.

Kva kostar tenesta?

Tilbodet er gratis.

KOLS-team: Åsa Flakke til venstre og Bjørg Støle til høgre - Klikk for stort bilete

Publisert av Heidi Chatrine Bergesen. Sist endra 20.03.2017
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00