Fysioterapi

Fysioterapitenestene i Fusa er delt i kommunal teneste og privat praksis hjå Fjord'n Fysio.

Den kommunale tenesta gjev primært hjelp til barn, vaksne og eldre med nedsett funksjonsevne.

Fjord'n Fysio gjev primært tenester til ungdom, vaksne og eldre som kan koma til instituttet i Eikelandsosen.

Fysioterapitenester – kva er det?

 • Førebyggjande og helsefremjande arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Undersøking, vurdering og behandling
 • Rettleiing i høve til arbeid, aktivitet og trening
 • Formidling av hjelpemiddel
 • Funksjonsvurdering i samband med attføring
 • Ulike typar gruppetrening
 • Trening i varmt symjebasseng

Arbeidet finn stad i kommunale og private fysioterapilokale, i heimane, i barnehagar, i skulane, på helsestasjonane, på institusjon, på arbeidsplassen og i basseng. 

Fysioterapi kan òg gjevast som rettleiing og opplæring av samarbeidande helsepersonell, pedagogisk personell, arbeidstakarar eller føresette.

Kontakt:

Avdeling rehabilitering - sjå kontaktadresse og kontaktpersonar til høgre på denne sida.

Fjord'n Fysio, 2. etasje i Fjord'n senter, postboks 107, 5649 Eikelandsosen

 • Telefon: 56 58 12 90

 • Inger Espenes - e-post: inger.espenes@hotmail.com

 • Borghild Johanna Flølo - mobil 417 63 274

 • Hanne L. Vindenes - e-post: Hannevin@hotmail.com 

Søknadsskjema

Snarvegar

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 24.07.2019
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - Rehabilitering

Mobil :
476 08 433
E-post :
Olav.B.Flolo@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunefysioterapeut
Bunnhjørne