Fysioterapi

Fysioterapitenestene i Fusa er delt i kommunal teneste og privat praksis hjå Fjord'n Fysio.

Den kommunale tenesta gjev primært hjelp til barn, vaksne og eldre med nedsett funksjonsevne.

Fjord'n Fysio gjev primært tenester til ungdom, vaksne og eldre som kan koma til instituttet i Eikelandsosen.

Fysioterapitenester – kva er det?

 • Førebyggjande og helsefremjande arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Undersøking, vurdering og behandling
 • Rettleiing i høve til arbeid, aktivitet og trening
 • Formidling av hjelpemiddel
 • Funksjonsvurdering i samband med attføring
 • Ulike typar gruppetrening
 • Trening i varmt symjebasseng

Arbeidet finn stad i kommunale og private fysioterapilokale, i heimane, i barnehagar, i skulane, på helsestasjonane, på institusjon, på arbeidsplassen og i basseng. 

Fysioterapi kan òg gjevast som rettleiing og opplæring av samarbeidande helsepersonell, pedagogisk personell, arbeidstakarar eller føresette.


Kontakt:

Avdeling rehabilitering - sjå kontaktadresse og kontaktpersonar til høgre på denne sida.

Fjord'n Fysio, 2. etasje i Fjord'n senter, postboks 107, 5649 Eikelandsosen

 • Telefon: 56 58 12 90

 • Marit Solvang - mobil 412 15 911, e-post: maritehs@gmail.com

 • Inger Espenes - e-post: inger.espenes@hotmail.com

 • Borghild Johanna Flølo - mobil 417 63 274

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.10.2017
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - Rehabilitering

Telefon :
56 58 02 06
Mobil :
922 39 110
E-post :
Kristin.Almas@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunefysioterapeut, fagleiar
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - Rehabilitering

Telefon :
56 58 02 05
Mobil :
476 08 433
E-post :
Olav.B.Flolo@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunefysioterapeut
Bunnhjørne