Fastlegeordninga

Fastlegen er ein allmennpraktiserande lege som har inngått avtale med kommunen om å ta del i fastlegeordninga. Denne ordninga gjev alle innbyggjarane rett til å ha ein namngjeven allmennpraktiserande lege som sin faste lege.

Fastlegen skal først og fremst gje tilbod til dei pasientane som er på lista hans/hennar. Dersom ein har valt å stå utanfor fastlegeordninga, må ein betala meir ved legebesøk.

Fastlegane i Fusa

I Fusa har vi følgjande fastlegar knytte til Eikelandsosen legekontor:

  • John Dahlström
  • Karoline Søvig Tombre
  • Ingunn Glenjen
  • Manpreet Singh
  • Joseph Tchomtchidji

Sjå heimesida til Eikelandsosen legekontor for å finna kva dagar dei ulike legane er å treffa.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 04.11.2019
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
John.Dahlstrom@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - legetenesta Eikelandsosen helsesenter

Telefon :
56 58 02 90
Mobil :
474 19 784
E-post :
Karoline.Tombre@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunal fastlege - 50 %
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Ingunn.Glenjen@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommunal fastlege, vaktlege- og sjukeheimlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Manpreet.Singh@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Joseph.Tchomtchidji@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne