Fastlegeordninga

Fastlegen er ein allmennpraktiserande lege som har inngått avtale med kommunen om å ta del i fastlegeordninga. Denne ordninga gjev alle innbyggjarane rett til å ha ein namngjeven allmennpraktiserande lege som sin faste lege.

Fastlegen skal først og fremst gje tilbod til dei pasientane som er på lista hans/hennar. Dersom ein har valt å stå utanfor fastlegeordninga, må ein betala meir ved legebesøk.

Fastlegane i Fusa

I Fusa har vi følgjande fastlegar knytte til Eikelandsosen helsesenter:

  • John Dahlström
  • Celso Dominguez
  • Ingunn Glenjen
  • Manpreet Singh
  • Joseph Tchomtchidji

Sjå heimesida til Eikelandsosen helsesenter for å finna kva dagar dei ulike legane er å treffa.

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 27.11.2017
Tenestekontoret
Fjord'n senter, 2. høgda Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 70

Opningstid
: 08.00-15.00
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
John.Dahlstrom@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
celso.c.dominguez@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege, helsestasjon- og sjukeheimlege
Bunnhjørne

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Ingunn.Glenjen@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege, vaktlege- og sjukeheimlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Manpreet.Singh@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd - legetenesta

Telefon :
56 58 02 90
E-post :
Joseph.Tchomtchidji@fusa.kommune.no
Tittel :
Fastlege og vaktlege
Bunnhjørne