Ergoterapi

Fusa kommune har ergoterapeut i 100 % stilling. Ergoterapeuten hjeper folk som har vanskar med å klara gjeremål i kvardagen, og arbeider med menneske i alle aldrar og med alle typar lidingar og diagnosar. 

Ergoterapeuten hjelper også pasienten til å ta i bruk eigne ressursar, slik at ein kan leva og bu sjølvstendig så lenge som råd. Eit viktig verktøy er høvelege hjelpemiddel. Ergoterapeuten formidlar hjelpemiddel frå Hjelpemiddelsentralen.

Ta kontakt med ergoterapeuten dersom du har behov for:

  • Rettleiing for tilpassing av bustad etter varig funksjonstap
  • Rettleiing/trening i å utføra daglege gjeremål
  • Funksjonsvurdering i bilsaker m.m· 
  • Formidling av hjelpemiddel frå 1) Kommunalt lager (korttidsutlån – under 2 år) og 2) Hjelpemiddelsentralen (langvarig behov - over 2 år): formidling av nye hjelpemiddel, oppfølging/trening i bruk, formidling av reparasjon og tilbakelevering  

Ergoterapeuten er fast medlem i:

  • Byggekomitear
  • Rehabiliteringsteam
  • Tenestekontoret - som handsamar søknader om kommunale helse- og omsorgstenester

Skjema:

Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 24.07.2019
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne