Helsetenester

Her finn du snarvegar til ymse helsetenester og litt informasjon om Fusa kommune sin velferdsplan.

Gode kår i alle år

Fusa kommune har ein politisk vedteken velferdsplan for perioden 2010-2020 (PDF, 2 MB), som omfattar tenester innan helse, rehabilitering og omsorg. Planen har fått tittelen "Gode kår i alle år" og har som overordna mål at kommunen skal:

  • gjennomføra helsefremjande og førebyggjande arbeid

  • gjennom samhandling gje individuelt tilpassa tenester med effektiv ressursbruk

  • vera ein nytenkjande og lærande organisasjon

Visjonen for velferdstenestene i Fusa kommune er Gode kår i alle år - Fellesskap, Utvikling, Samspel, Aktivt liv.

Planen skal vera eit verktøy både for politiske prioriteringar og for målretta arbeid i einingane.

Helsetenestetilbodet vårt er retta mot både barn og vaksne og dekkjer mange ulike område:

Søknadsskjema:

Sjå også:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 19.10.2016
Helse, familie og velferd
Fjord'n senter, 2. høgd Postboks 24
5649 Eikelandsosen
E-post : post@fusa.kommune.no
Telefon
: 56 58 01 00

kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Pleie og omsorg

Telefon :
56 58 02 03
E-post :
gro.elisabeth.almas@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne