Folkehelsegruppe

Sidan folkehelsefagfeltet er vidt og omfattande, er det oppretta ei tverrfagleg folkehelsegruppe. Gruppa skal leggja til rette for eit systematisk, tverrfagleg og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i Fusa.

Leiar for gruppa er einingsleiar for Helse, familie og velferd Anne Skagseth, medan spesialrådgjevar Anne-Lise Aaseng er kontaktperson inn mot nasjonalt og regionalt nivå. 

Overordna mål

Det overordna målet for arbeidet i gruppa er å syta for at kommunen har eit systematisk og heilskapleg folkehelsearbeid i tråd med Folkehelselova. Kommunen sitt ansvar for folkehelse inneber m.a.:

  • At folkehelsearbeidet er ei samfunnsoppgåve for alle sektorar og krev samarbeid

  • At folkehelsearbeidet er inkludert i kommunale planstrategiar/planar

  • At ein har jamleg oversikt over helsetilstanden til innbyggjarane og dei postive og negative faktorane som kan påverka denne 

  • At ein innrettar samfunnet slik at ein vernar innbyggjarane mot negative faktorar for helsa og styrkjar dei postive faktorane som ivaretek og betrar innbyggjarane si helse

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 13.08.2018
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 23
E-post :
annelise.aaseng@fusa.kommune.no
Tittel :
Spesialrådgjevar
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service

Telefon :
56 58 01 88
E-post :
ella.marie.vangsnes@fusa.kommune.no
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne

HFV - Legetenesta

Kontortid fredagar

Telefon :
56 58 01 89
Mobil :
489 50 032
E-post :
Klaus.Melf@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneoverlege
Bunnhjørne
kontaktperson

Samfunnsutvikling, økonomi og service - kultur

Telefon :
56 58 01 53
Mobil :
472 77 146
E-post :
erik.vangsnes@fusa.kommune.no
Tittel :
Kulturleiar
Bunnhjørne