Hjelpemiddel

Høvelege hjelpemiddel kan gjera det lettare å bu heime og greia seg i kvardagen sjølv om funksjonsevna er redusert.

Kommuneergoterapeuten i Fusa formidlar hjelpemiddel frå Hjelpemiddelsentralen. 

I tillegg har kommunen eit eige lager av hjelpemiddel for kortvarig utlån i samband med brot, hofteoperasjon og liknande. 

Kommunen sin ambulerande vaktmeister har ansvar for:

  • Transport, montering og reingjering av hjelpemiddel frå kommunalt lager av hjelpemiddel
  • Mottak, transport, montering og enkel reparering av Hjelpemiddelsentralen sine hjelpemiddel

Ta kontakt med kommuneergoterapeuten for meir informasjon.


Snarvegar:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.02.2016
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Helse, familie og velferd - rehabilitering + Tenestekontoret
Arbeidstid: må-ty, to-fre

Mobil :
404 15 541
E-post :
Ann.Kristin.Naess@fusa.kommune.no
Tittel :
Kommuneergoterapeut
Bunnhjørne