Ambulerande vaktmeister/servicemann

 
Ambulerande vaktmeister/servicemann skal arbeida for at brukaren skal kunna bu heime på ein forsvarleg måte.

Tenesta omfattar:


  • Transport av brukarar til dagsenter 
  • Transport, montering og reingjering av hjelpemiddel frå kommunalt lager av hjelpemiddel  
  • Mottak, transport, montering og enkel reparering av Hjelpemiddelsentralen sine hjelpemiddel  
  • Levering, montering og vedlikehald av tryggleiksalarmar

Søknadsskjema:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 17.02.2016
Tenestekontoret
Nye Fjord'n Senter, 2. etasje, Leiro 33 Postboks 24
5649 Eikelandsosen

Mobil
: 404 49 455
Opningstid
: 08.00-15.00

Helse, familie og velferd - Rehabilitering

Mobil :
404 15 542
E-post :
oyvind.tombre@fusa.kommune.no
Tittel :
Ambulerande vaktmeister
Bunnhjørne
kontaktperson

Helse, familie og velferd

Telefon :
56 58 01 77
Mobil :
928 68 355
E-post :
anne.skagseth@fusa.kommune.no
Tittel :
Einingsleiar
Bunnhjørne