Skorstein og eldstad

Skal du føra opp ny skorstein eller rehabilitera eldre skorstein, er dette søknadspliktig. Skal du derimot berre montera eldstad, treng du ikkje søkja om løyve.

Eldstad/omn

Skal du skifta omn, installera, endra eller reparera ein eldstad i eksisterande bygg, treng du ikkje søkja kommunen på førehand.

Det er heller ikkje krav til at kvalifisert person skal utføra ein uavhengigkontroll når ein har gjort nemnde endringar.

Men du må levera "Melding om installasjon av eldstad" til feiarvesenet etter at arbeidet er utført. Dette skjemaet finn du her på sida. Det skal underskrivast av montør/kontrollør.

Det er viktig at skifte av eldstad vert innrapportert for seinare branntilsyn. Eventuell feilmontering skal avdekkast ved tilsyn av feiaren.

Skorstein

Sjå ofte stilte spørsmål om skorstein og eldstad nedst på sida for meir informasjon. Finn du ikkje svar på det du lurar på, kan du ta kontakt med feiaren eller brannsjefen.

Lovverk:

Skjema:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 21.06.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30
kontaktperson

Teknisk drift - Fusa brann og redning

Telefon :
56 58 01 00
Mobil :
950 39 314
E-post :
gunnar.hatlelid@fusa.kommune.no
Tittel :
Brannsjef
Bunnhjørne
kontaktperson

Teknisk drift - Fusa brann og redning

Mobil :
909 81 706
E-post :
roger.ulland@fusa.kommune.no
Tittel :
Feiar
Bunnhjørne