Søre Fusa barnehage

Barnehagen har 24 plassar i barnehageåret 2017-2018. Me har vidt utsyn over Bjørnefjorden og kort veg til strand, skog og fjell. Du finn opningstider og kontaktinformasjon til høgre på denne sida.

Søre Fusa barnehage er eit tilbod til barn i ein langstrekt krins, frå Sævareid til Sundfjord/Austefjord/Lygre. 

Motto:

"Det skal vera rom for å velja å leika"

Lokale og uteområde

Barnehagen er første ledd i utdanningskjeda til eit barn, - og på Søre Fusa er barnehage og skule i same bygg. Det vil sei at andre ledd i utdanninga blir mjukare fordi miljøet allereie er kjend. Barnehage og skule deler på skuleplassen, men barnehagen har sitt eige uteområde med gapahuk. I tillegg nyttar me den flotte og idylliske naturen kring oss til turar i skog, mark og fjøre.

Barnehagen stod ferdig i 2007 og har lyse og trivelege rom.

Tilbod

Barnehagen har fem planleggingsdagar i året, sjå barnehageruta under "Snarvegar" nedanfor. 

Barnehagen er stengt i juli månad. Dei som treng barnehageplass denne månaden, får tilbod om å nytta Jettegryto barnehage i Eikelandsosen. Frist for å melda behov for plass i juli er 30. mars.

Samarbeid barnehage-skule

Barnehagen og skulen har ulike treffpunkt gjennom barnehageåret. Nokre av dei faste punkta er karneval der alle på huset er saman. Mini 17. mai, der førsteklassen er med barnehagen. Matematikkens dag og juleverkstad, der dei eldste barna i barnehagen får vera med på skulen.

Søknad

Søknadsfrist til barnehagplass er 1. mars.  

Søknad skal sendast elektronisk. Du finn lenke til søknadsskjema nedanfor.

Dersom det vert ledige plassar i løpet av eit barnehageår, skal desse plassane tildelast barn som står på prioritert venteliste og barn som har søkt plass utanom opptaka.

Søknadsskjema:

Snarvegar:

Publisert av Heimesidegruppa. Sist endra 08.10.2018
Søre Fusa barnehage
Neset 25, Baldersheim
5647 Baldersheim
E-post : sorefusa.oppvekstsenter@fusa.k..
Telefon
: 56 58 33 00

Mobil
: 948 70 394
Opningstid
: 07.15-16.30

Barnehage - Søre Fusa barnehage

Telefon :
56 58 33 00
Mobil :
948 70 394
E-post :
Anne-Margrete.Aas.Malkenes@fusa.kommune.no
Tittel :
Styrar barnehage
Bunnhjørne