Barn og foreldre

Kommunale tenester i Fusa knytte til barn og foreldre omfattar både jordmorteneste, helsestasjon, barnehage, skulefritidsordning og grunnskuletilbod.

Tenestene er organiserte i dei tre einingane Barnehage, Helse, familie og velferd og Undervisning.

Økonomiske rettar

Ta kontakt med NAV Fusa for spørsmål om økonomiske stønadsordningar:

  • barnebidrag

  • barnetrygd

  • omsorgspengar

  • stønad til einslege forsørgjarar

Kontakt òg NAV Fusa for spørsmål om permisjonsordningar som fødselspermisjon og omsorgspermisjon.

Søknadsskjema:

Eksterne lenker:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 22.06.2016
Fann du det du leitte etter?
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30