Skogkveld i Fusa samfunnshus 14. november 2019

Midthordland skogeigarlag inviterer til skogkveld i Fusa samfunnshus torsdag 14. november klokka 18.30. Tema er planting/ungskogpleie og nytt etter samanslåing med AT Skog.

Tema:

  • Nytt frå AT Skog – nye tider og nye moglegheiter v/skogbruksleiar Pierre Arnaud
  • Planting/ungskogpleie

Planting/ungskogpleie

Dette viktige temaet blir delt i to bolkar.

  1. Skogdag 14.11. = teorikveld 
  2. Utedag i mars 2020 med instruktør Audun Eik fra SKI.

På teorikvelden innleiar desse to til diskusjon om korleis vi kan sørgja for god forynging og pleie av ungskogen:

  • Skogansvarleg v/Bjørnefjorden landbrukskontor, Simon Wolf
  • Skogbruksleiar i AT Skog, Pierre Arnaud

Det blir enkel servering.

Møtet er ope for alle. Velkommen! 

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.11.2019
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30