Lagring av hestegjødsel

Fylkesmannen si landbruksavdeling har auka fokus på rett handsaming av hestemøk og forureiningsfare knytt til hestemøk. Bjørnefjorden landbrukskontor følgjer opp med informasjonsmøte med hestefolket i dei fire kommunane vi har ansvar for i januar 2016.

Det vert auka fokus på hest og hestehald i 2016, og eit regionalt hesteregister er under arbeid.

Dato for informasjonsmøte er enno ikkje fastsett. Følg med på heimesida og i Os og Fusaposten for nærare kunngjering.

Nyttig informasjon:

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.03.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30