Kontroll av lagring og bruk av hestegjødsel

På same måte som for all anna gjødsel, er det krav om at hestegjødsel skal bli lagra og brukt på ein slik måte at det ikkje fører til miljøforureining eller fare for smitte. Kommunane, Mattilsynet og Fylkesmannen vil frå no ha auka fokus på dette. Sjå meir informasjon på Fylkesmannen sine nettsider.

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 02.03.2016
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30