Informasjonsskriv 1-2014 frå landbrukskontoret

Det første informasjonsskrivet frå Bjørnefjorden landbrukskontor i 2014 (PDF, 621 kB) er klart. Her finn du nytt frå landbrukskontoret og informasjon om produksjonstilskot 1. halvår, Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), dreneringstilskot og viktige søknadsfristar. Inforskrivet inneheld òg forskingsnytt frå Bioforskkonferansen (sjå eigen artikkel).

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 11.02.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30