Fôringsplassprosjekt i Hordaland

Fylkesmannen si landbruksavdeling har som mål å utvikla beitedrift i fylket i tråd med dagens utfordringar og krav om effektvitet, stabilitet i produksjonen, berekraft og klimatilpassing. Dei har difor sett i gang med eit utviklingsprosjekt i perioden 2014-2017 for sauebønder og storfeprodusentar i Hordaland. Vil du vera ein av pilotane innan utvikling av fôringsplassar i utmark?  

Publisert av Ella Marie Brekke Vangsnes. Sist endra 28.08.2014
Fusa kommune
Kommunetunet, Leiro 31 Postboks 24
5649 Eikelandsosen
Telefon
: 56 58 01 00

Faks
: 56 58 01 02
Org.nr.
: 964 968 896
Kommunenr.
: 1241
Opningstid
: 09.00-14.30